zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Kontrole NIK 2024 - ochrona danych w świetle kontroli. Praktyczne aspekty

03 czerwca 2024 09:00-13:00

450 zł netto

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania.

- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail.
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski – ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów.
Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.
Raport wskazuje kilka niezwykle istotnych problemów, m.in.:
• Używanie niezabezpieczonych adresów mailowych do przetwarzania danych osobowych,
• Nieświadomość zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
• Brak stosownych umów powierzenia przetwarzania danych,
• Błędy w transmisji sesji organów kolegialnych,
• Prawidłowe publikowanie danych na BIP.

Najnowszy raport NIK wskazuje, że wieloletnie zaniedbania oraz nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych są powszechne w jednostkach samorządowych. Proponujemy Państwu uczest-nictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę na temat właściwego przetwarzania danych osobowych, wskazując w praktyczny sposób najczęściej popełniane błędy przez administratora danych w kontekście kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie-wymagania prawne związane z przetwarzaniem informacji i danych osobowych przez Administratorów Danych:
• ochrona danych osobowych,
• Krajowe Ramy Interoperacyjności,
• cyberbezpieczeństwo,
• informacja publiczna,
• ochrona sygnalistów.
2. Poczta elektroniczna, domeny komercyjne i komercyjne serwery internetowe -omówienie kontroli NIK.
3. Prawidłowa dokumentacja z zakresu ochrony danych dotycząca poczty elektronicznej- procedura korzystania z internetu i poczty elektronicznej - omówienia wzoru
4. Umowy powierzenia i ich rola, umowy powierzenia z dostawcą usług hostingowych
5. Przygotowanie do zawarcia umowy - ankiety kontroli procesora - omówienia wzoru
6. Brak obligatoryjnych elementów przy zawieraniu umów powierzenia: polecenie ( 28 ust.3 lit. a) – omówienie stanowiska UODO https://uodo.gov.pl/pl/138/2440
7. Powierzenie na podstawie innego instrumentu prawnego (art. 28 RODO)
8. Sesje organów stanowiących i ich publikacje. Przyjęte okresy przechowywania na BIP.
9. Przetwarzanie danych na YouTube, transmisje.pl, E-sesja-omówienie najczęściej popełnianych błędów.
10. Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego:
• odpowiednie zaplanowanie pracy,
• zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego - właściwa podstawa prawna art. 6 ust.1 lit e zamiast art. 6 ust.1 lit c RODO,
• omówienie właściwego sposobu transmisji, utrwalania i udostępniania w Internecie nagrań oraz usuwanie nagrań,
• Procedura publikacji i okresowych przeglądów treści zamieszczonych
w BIP oraz na głównej stronie internetowej podmiotu - omówienie wzoru
11. Publikacja danych na BIP, okresy przechowywania na BIP, usuwanie danych z BIP.
12. Procedura zamieszczania danych na BIP, notatki z przeglądu danych- omówienie na podstawie wzorcowej dokumentacji
13. Oświadczenia majątkowe, a ich publikacja na BIP, ustalanie okresów retencji danych.
14. Publikacja uchwał na BIP. Skargi i procedura skargowa, anonimizacja danych.
15. Analizy ryzyka transmisja obrad rad kolegialnych- omówienie wzoru
16. audyty z Krajowych Ram interoperacyjności
17. Kontrole NIK oraz UODO zrealizowane w latach 2018 - 2022 dotyczące bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych:
• syntetyczne przedstawienie wyników kontroli,
• omówienie typowych, powtarzających się błędów występujących w kontrolowanych jednostkach,
• analiza wybranych przypadków.
18. REKAPITULACJA

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha