zaproponuj szkolenia

NALICZANIE I ROZLICZANIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH - online

22 sierpień 2022 10:00-14:30

320 zł netto

PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda

• wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
• Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN(poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


 PROGRAM:

1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor każdemu z zatrudnionych nauczycieli może ją przydzielić?

1.2. Koszt godziny ponadwymiarowej- czy warto ją mieć w organizacji?

2. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?

3. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi będącemu na stanowisku kierowniczym- "karcianego" czy "uchwalonego"? I ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?

4. Czy nauczyciel "związkowy", korzystający z obniżonego wymiaru godzin może otrzymać godziny ponadwymiarowe?

5. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych- plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi- jak naliczać i jak rozliczać?

6. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy "winę"pracodawcy? Studium przypadków.

7. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia potrąca się za godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie, a praktyka?

8. Czy wycieczki szkolne to powód do potrącenia za zaplanowane godziny ponadwymiarowe?

9. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn- urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.).

10. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym- na co uważać?

11. Godziny doraźnych zastępstw- jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?

12. A jak to u Państwa bywa? Dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha