zaproponuj szkolenia

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

21 październik 2020 10:00-15:00

395 zł netto

 Nowe zadanie i obowiązki gmin.

Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.

 

PROWADZĄCY:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.

 

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.


CELE SZKOLENIA:

 

Przedstawienie zmian w ustawy o ochronie zwierząt, której jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Omówienie procedur i problemów związanych z ochroną zwierząt.


PROGRAM:

 1. Planowane zmiany w ustawie:

- nowe definicje w tym kota rasowego, kojca psa rasowego

- rozszerzenie okoliczności wskazujących na znęcanie się nad zwierzętami,

- wprowadzenie możliwości wejścia na posesję bez zgody właściciela przy czasowym odebraniu zwierzęcia,

- zakaz trzymania na uwięzi zwierząt i wyjątki,

- zakaz kolczatek i parametry kojców.

- ograniczenia w obrocie zwierzętami domowymi i nowe zakazy w hodowli,

- nowe zadania gmin w przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt,

- szczególne uprawnienia organizacji społecznych,

- nowe zasady obsadzania stanowisk kierowniczych w schroniskach,

- rozszerzenie uprawnień PIW,

 

 1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt – FUNKCJONOWANIE AKTUAL-NEGO STANU PRAWNEGO.

- Schroniska dla zwierząt; legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tym-czasowego zwierząt w innym miejscu.

- pomoc kotom w środowisku naturalnym,

- dokonywanie zabiegów na zwierzętach - sterylizacja i kastracja; usypianie ślepych miotów;

- zapewnienie opieki weterynaryjnej; zwłoki zwierząt bezdomnych,

- wyłapywanie zwierząt,

 1. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.
 2. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy.

- status zwierząt dziko żyjących,

- uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa,

- problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok;

 1. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich.
 2. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
 3. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną.
 4. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym.
 5. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt – zasady i procedura.
 6. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane – rola gminy w postępowaniu.
 7. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.

 

 

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha