zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

NOWELIZACJA VAT OD LIPCA 2021 R. Szkolenie on-line

10 czerwiec 2021 09:00-12:00

270 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

Program szkolenia:
1. Zmiany Rozporządzenia w sprawie danych JPK_V7M i JPK_V7K:
• Zmiany w zakresie wpisywania MPP – odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
• MPP obowiązkowe a dobrowolne – zasady stosowania w JPK
• MPP – kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
• Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
• Oznaczenie TP – obecnie a po zmianach;
• TP od kwoty ponad 15 tys zł.;
• Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach
• Ograniczenie danych umieszczanych w JPK
• Symbole GTU – doprecyzowania zasad stosowania, w tym w odniesieniu do alkoholi leków;
• Doprecyzowanie wpisywania kodu przy dostawie części budynku, budowli;
• Odniesienie usług niematerialnych do PKWiU a nie PKD;
• Brak konieczności wpisywania do JPK faktur uproszczonych wystawianych jako paragony;
• Korygowanie podatku VAT naliczonego za pomocą dokumentu WEW
2. Korekta JPK a czynny żal – zmiana od lipca 2021 r.:
• Kiedy obowiązek korygowania JPK;
• Korygowanie części deklaracyjnej a części ewidencyjnej;
• Zmian a pojęcie księgi w KKS od października 2020 r.;
• Skutki praktyczne złożenia pisma: czynny żal;
• Zasady sporządzania i wysyłania czynnego żalu;
• Brak konieczności składania czynnego żalu przy korekcie JPK – kiedy obecnie i po zmianach?
• Czy US może nie przyjąć czynnego żalu?
3. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK
• Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
• Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
• Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
• Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK;
• Ulga na złe długi w JPK;
• Symbole przy WNT i imporcie usług – TP obowiązkowe w rejestrze sprzedaży;
• Numer faktury – problemy praktyczne;
• Podsumowania rejestrów a dane w części deklaracyjnej;
• Oznaczenia FP w rejestrze.
4. Skutki wyroku TSUE z dnia 28 marca 2021 r.:
• Rozliczanie WNT zgodnie z ustawą o VAT – terminy;
• Otrzymanie faktury z opóźnieniem a zasady rozliczeń;
• Założenia wyroku TSUE – zasada neutralności rozliczeń podatku VAT;
• Konsekwencje wyroku – korygowanie wstecz zarówno podatku VAT należnego jak i naliczonego;
• Wyrok TSUE a import usług;
• Praktyczne stosowanie wyroku TSUE – czy korygować rozliczenia wstecz?
5. Kasy fiskalne on-line dla kolejnej grupy podatników od 1 lipca 2021 r.:
• Podmioty zobowiązane do wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line, w tym lekarze, kosmetyczki, fryzjerzy itp.;
• Zwrot za zakup kasy fiskalnej: kwota i zasady wykazywania w JPK;
• Funkcjonowanie e-paragonów;
• Możliwość stosowania e-paragonów dla klientów;
• Wystąpienie o przesunięcie terminu do US – zasady;
• Sankcje za brak wymiany kasy fiskalnej.
6. Zmiany w rozliczeniach sprzedaży dla nierezydentów:
• Wprowadzenie definicji Tax Free;
• Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od 2022 r.
• Treść wniosku;
• Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS.
7. Objaśnienia MF z kwietnia 2021 r. do Slim VAT 1 – problemy praktyczne:
• Pojęcie uzgodnienia korekty przy fakturach korygujących in minus;
• Rozliczanie korekt in minus w przykładach;
• Skutki innego ujęcia przez sprzedającego i kupującego faktury korygującej;
• Uzgodnienia o starych zasadach i ich zmiana w trakcie roku
• Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach;
• Kurs przeliczeniowy po zmianach;
• Przeliczanie waluty obcej przy WNT i imporcie usług – wyjaśnienie MF a praktyka
8. Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:
• Brak wpisywania przyczyny korekty;
• Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
• Brak wpisywania „Duplikatu faktury” i „Korekty”
• Centralny rejestr faktur;
• Inne zmiany w podatku VAT;
• Planowana data wejścia w życie zmian;
9. Dyskusja z uczestnikami

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha