zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Aktualizacja dotacji dla przedszkoli i szkół na 2023 rok. NOWE PRAWO! Jak policzyć? Kiedy wypłacić?

27 marzec 2023 10:00-14:30

350 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Elżbieta Rabenda

• Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju.
• Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrek-tora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.


 PROGRAM:

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnych metryczek oświatowych- MOGĄ BYĆ Z UBIEGŁEGO ROKU, JEŚLI NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO JESZCZE TYCH, NA ROK 2023.


1. Przepisy prawa o naliczaniu dotacji- uporządkowanie na 2023 r. po kolejnych noweliza-cjach prawa.
2. Ćwiczenia z obliczania kwoty dotacji na przykładzie gminnej jednostki. Wyjaśnienie pod-stawowych pojęć i intencji ustawodawcy;
3. Warsztaty z kolejnych aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: czy robimy to prawi-dłowo? Co powinniśmy zrobić teraz, a co w październiku?
4. Aktualizacja 2023 r.- krok po kroku naliczania.
5. Wskaźnik przy obliczaniu dotacji dla szkół- co zmienia nowelizacja ustawy? Kalkulator.
6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha