zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Aneksy do arkuszy organizacji szkół podstawowych, przedszkoli i szkół ponadpodstawowych

24 sierpnia 2023 09:00-14:00

329 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zmian w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli. Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę. Szkolenie skupi się na zmianach, które mogą być podejmowane w ciągu roku szkolnego.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.


PROGRAM:
1.    Uwarunkowania prawne.
2.    Zmiany konieczne i możliwe do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego.
3.    Zajęcia wspomagające po COVID-19.
4.    Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
5.    Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Przyjęcie ucznia z obwodu w ciągu roku szkolnego. Oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne.
6.    Oddziały łączone.
7.    Nauczanie indywidualne.
8.    Nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający.
9.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zmiany w organizacji w trakcie roku szkolnego.
10.    Świetlica szkolna.
11.    Internat.
12.    MOW, MOS, SOSW i SOW.
13.    Wynagrodzenia nauczycieli.
14.    Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
15.    Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
16.    Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
17.    Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora, a samorządu. Wpływu awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
18.    Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
19.    Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
20.    Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha