zaproponuj szkolenia

Online: AUDYTY RODO I KRIO

19 lipiec 2021 09:00-15:00

420 zł netto

FORMA ZAJĘĆ:

 - Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania.

 - Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail.

  - Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

WSZYSTKO CO POWINNIEŚ WIEDZIEĆ NA TEMAT AUDYTÓW RODO I KRIO

Warsztaty przygotowują do wypełnienia obowiązku nałożonego na  Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych oraz przeprowadzania cyklicznych audytów RODO. Podczas warsztatów zostaną także omówione zasady przeprowadzania audytów KRIO oraz DODO.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i wzorów, w tym plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami, plany szkoleń i wiele innych.

W ramach szkolenia otrzymasz także:

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, niezbędne wzory dokumentacji RODO oraz procedury pozwalające wykazać zgodność z przepisami o ochronie danych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE DO RODO

2. WSTĘP DO  AUDYTÓW OCHRONY DANYCH

 • Zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO,
 • Rodzaje audytów w kontekście RODO,
 • Kto przeprowadza audyty?
 • IOD jako audytor wewnętrzny RODO,
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany,
 • Sposoby realizacji,
 • Zadania innych osób i podmiotów,
 • Dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu.
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych
 • Zasady przetwarzania danych

3. JAK NALEŻY PRZEPROWADZIĆ AUDYT?

 • Czy należy opracować plan audytu (stanowisko UODO- https://uodo.gov.pl/pl/225/1870? Uczestnicy otrzymują wzory planów audytów ,
 • Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD określone przez Ministerstwo Finansów i Prezesa UODO,
 • Cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO,
 • Częstotliwość audytów,
 • Jak w praktyce przygotować się do przeprowadzenia audytu?
 • Lista przykładowych pytań kontrolnych, Uczestnicy otrzymują wykaz w formie elektronicznej

4. PRAKTYCZNY ASPEKT AUDYTÓW

5. ROZLICZALNOŚĆ  w audycie - dowody, dokumentowanie niezgodności i zaleceń.

6. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW AUDYTU.

 • Sprawozdanie IOD z audytu dla administratora danych. Uczestnicy otrzymują wzory sprawozdań 
 • Rekomendacje i zalecenia IOD.  Uczestnicy otrzymują wzory zaleceń.
 • Środki zaradcze

7. AUDYTY KRIO

 • Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji

Przepis § 20 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych[1], zwanego dalej rozporządzeniem, określa ciążące na kierownictwie podmiotu publicznegoobowiązki związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jednym z nich jest wskazany w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia obowiązek zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

 • Sprawozdanie z audytu  KRIO,
 • Wspólne stanowisko Departamentu Informatyzacji MAiC i Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych MF odnośnie zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji

8. AUDYTY DODO

9. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha