zaproponuj szkolenia

Online: Awans i ocena pracy nauczyciela - krok po kroku.

21 kwiecień 2023 09:00-12:30

330 zł netto

Szanowni Państwo

Rok szkolny 2022/2023 to czas wdrożenia wielu istotnych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w tym w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela. Dyrektor ma obowiązek stosować nowe przepisy o awansie zawodowym, kryteria oceny pracy nauczyciela ustalone w rozporządzeniu i ustalić poziom ich spełnienia w formie punktowej.
Zapraszam na szkolenie, na którym wyjaśnię wszystkie zawiłości ścieżki awansu zawodowego a także pokażę, jak dyrektor powinien przygotować się do sprawnego przeprowadzenia oceny pracy nauczycieli z uwzględnieniem nowych przepisów.

Liliana Zientecka

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

 

Uczestnicy szkolenia

Dyrektorzy, wicedyrektorzy - wszyscy zainteresowani.

Metody i formy pracy

Metoda asymilacji dotychczasowej wiedzy z nowymi przepisami prawa i zastosowaniem ichw praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  1.       Uporządkowanie wiedzy o nowych zasadach awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.
  2.       Doskonalenie umiejętności sprawnego prowadzenia awansu zawodowego nauczyciela w powiazaniu z oceną jego pracy.

 

Plan zajęć – 2 sesje po 1,5 godziny

1. Nowe zasady awansu zawodowego powiązanego z oceną pracy nauczyciela.
2. Nauczyciel poczatkujący – warunki zatrudnienia, oceny pracy i awansu zawodowego.
3. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych – jak je stosować?
4. Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych - jak je stosować?
5. Repetytorium z przepisów prawa o ocenie pracy nauczyciela:
1) różne kategorie wszczęcia oceny pracy – wzory pism;
2) różne terminy dokonania oceny pracy nauczyciela - instruktaż działania;
3) różne tryby zakończenia oceny pracy nauczyciela – instruktaż działania.
6. Analiza przepisów o stosowaniu punktacji w ocenie pracy nauczyciela.
7. Dokumentowanie procesu oceny pracy nauczyciela:
1) materiał pomocniczy dyrektora do stosowania punktacji z komentarzem;
2) uzasadnienie oceny na podstawie punktacji z komentarzem.
8. Tryb zapoznania nauczyciela z projektem oceny pracy – instruktaż działania, wzory dokumentów.
9. Tryb rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez dyrektora – instruktaż działania, wzory dokumentów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha