zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

23 kwiecień 2021 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń, w tym Menedżer Administracji, Ekspert Wspomagania, Ekspert 2018, Coach i inne.
- osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, wizytator, ekspert), zajmująca się na co dzień zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia;
- osoba doświadczona w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego.


CELE:
Szkolenie porządkujące wiedzę o przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz zasadach stosowania przepisów dotychczasowych. Podczas szkolenia omówione zostaną ścieżki awansu oraz wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, a także zadania dyrektora szkoły.


ADRESACI:

 Szkolenie jest skierowane do nauczycieli,  dyrektorów szkół, a także pracowników jst zajmujących się awansem zawodowym nauczycieli.


PROGRAM:

1.         Przepisy prawne awansu zawodowego, w tym zasady stosowania przepisów dotychczasowych.

2.         Ścieżka awansu – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego.

3.         Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.

4.         Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.

5.         Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha