zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi. 3-dniowy kurs

11 maj 2021 08:30-15:30

650 zł netto

3-dniowy kurs online dla intendentów

Harmonogram: 11-13 maja 2021 r. 8:30-15:30


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Zapraszamy także do udziału w pozostałych webinariach z zakresu żywienia żbiorowego - zobacz szczegóły


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


DLA KOGO:
Szkolenie przeznaczone jest dla intendentów pracujących w zakładach żywienia zbiorowego w:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.),
- w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.)
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww. zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wymagania krajowych i unijnych przepisów prawnych odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i żywienia.
2. Informowanie o właściwościach żywności.
2.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązkowego informowania konsumentów i zakładów żywienia zbiorowego o właściwościach środków spożywczych.
2.2. Jak interpretować dane na temat środków spożywczych przekazywane przez ich producentów? W jakim zakresie przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych odnoszą się do zakładów żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych?
2.3. Ocena wartości odżywczej środka spożywczego na podstawie etykiety i innych elementów oznakowania.
3. Podstawy żywienia człowieka.
3.1. Gospodarka energetyczna organizmu.
3.2. Gospodarka wodna w organizmie.
3.3. Równowaga kwasowo-zasadowa.

4. Normy żywienia i składniki pokarmowe.
4.1. Geneza norm żywienia.
4.2. Potrzeby energetyczne organizmu.
4.3. Podział na grupy żywieniowe.
5. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu dzieci, młodzież.
-    Białka. Tłuszcze, Węglowodany, Błonnik pokarmowy, Witaminy, Składniki mineralne, Roślinne metabolity wtórne, Płyny, Średnia ważona norma na energię i składniki odżywcze.
6. Podział produktów spożywczych na grupy i charakterystyka ich wartości odżywczej.
7. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
8. Alergie i nietolerancje pokarmowe.
8.1. Nietolerancja histaminy.
8.2. Nietolerancja laktozy.
8.3. Nietolerancja fruktozy.
8.4. Choroby zależne od glutenu.
8.4.1. Celiakia.
8.4.2. Alergia na pszenicę.
8.4.3. Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten.
8.4.4. Zalecenia żywieniowe w diecie bezglutenowej.
9. Leczenie dietetyczne chorób.
9.1. Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego.
9.2. Choroby jelit.
9.3. Choroby wątroby i dróg żółciowych.
9.4. Choroby trzustki.
9.5. Choroby nerek.
9.6. Choroby układu krążenia.
9.7. Choroby metaboliczne.
9.8. Choroby układu kostno-stawowego.
9.9. Nowotwory złośliwe.
9.10. Choroby oczu.
9.11. Choroby skóry.
9.12. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
9.13. Choroby endokrynologiczne.
9.14. Choroby neurodegeneracyjne.
10. Zasady planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego.
10.1. Planowanie żywienia indywidualnego.
10.2. Planowanie żywienia zbiorowego.
11. Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
11.1. Omówienie aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3.
11.2. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.
11.3. Przygotowywanie receptur zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz spełniających kryteria norm żywienia dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
11.4. Zasady komponowania jadłospisów dla dzieci i młodzieży, w tym:
- zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu dziecka w placówce,
- zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
- procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne,
- udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),
- zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,
- wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci.
12. Zasady żywienia zbiorowego osób dorosłych (w tym chorych i starszych).
12.1. Omówienie stanu prawnego dot. żywienia zbiorowego osób dorosłych, w tym osób chorych i starszych.
12.2. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych.
12.3. Przygotowywanie receptur spełniających kryteria norm żywienia osób dorosłych, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
12.4. Zasady komponowania jadłospisów dla osób dorosłych, w tym:
- zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu w placówce,
- zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
- procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe.
13. Nowoczesna żywność: szansa czy zagrożenie dla zdrowia?
13.1. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
13.2. Produkty wzbogacane.
13.3. Suplementy diety.
13.4. Substancje dodatkowe do żywności.
13.5. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.
13.6. Interakcje: leki i żywność, leki i suplementy diety.
14. System HACCP (opracowywanie dokumentacji, wdrażanie i utrzymywanie) oraz aktualne przepisy higieniczno – sanitarne obowiązujące w zakładach żywieniowo – żywnościowych.
14.1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i UE. Aktualne wymagania prawne stawiane dla zakładów żywieniowo – żywnościowych oraz sposób ich interpretowania przez służby kontrolne. Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury i instrukcje w ramach systemu HACCP.
14.2. Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.
14.3. Ułatwienia we wdrażaniu systemu HACCP – stanowisko UE.
14.4. GHP, GMP, HACCP jako narzędzia zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności.
14.5. Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podwaliną systemu HACCP.
14.6 Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP.
 
15. Gospodarka magazynowa środkami spożywczymi.
15.1. Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe) aspekty prawne, wskazówki praktyczne.
15.2. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych.
15.3. Przygotowywanie zapytań ofertowych i dokumentacji przetargowej.
15.4. Egzekwowanie od dostawców właściwych jakościowo dostaw.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha