zaproponuj szkolenia

Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania - 2020/2021 rok

08 czerwiec 2021 09:00-13:00

249 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Przyroda, Pomoc społeczna- pracownik socjalny oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Przez blisko 5 lat przeprowadziła ok 700 szkoleń i przeszkoliła ok 10 tysięcy osób.


CELE SZKOLENIA:
Omówienie zagadnień związanych z dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę ora zasiłków ZUS w trakcie trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


METODYKA I KORZYŚCI SZKOLENIA:
Szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.


PROGRAM:
1. Zasady potrąceń z wynagrodzeń – podstawowe zasady
2. Obowiązki pracodawcy związanych z potrąceniami alimentacyjnymi i niealimentacyjnymi
3. Współpraca pracodawcy z Komornikiem
4. Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
5. Potrącenia z „parabanków”
6. Ochrona wynagrodzenia
7. Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę.
8. Potrącenia za zgodą pracownika
- Obowiązek pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia,
Rodzaje potrąceń dobrowolnych:
potrącenia na rzecz pracodawcy,
- potrącenia na rzecz osób trzecich,
9. Potrącenia bez zgody pracownika
- Potrącenia alimentacyjne
- Potrącenia nie alimentacyjne
- Kary pieniężne nałożone na pracownika
- Zaliczki pieniężne
- Potrącenia na wniosek sądu karnego
- Potrącenia z umów zlecenia
- Potrącenia ZFŚŚ
- Potrącenia z zasiłków ZUS
10. Potrącenia Alimentacyjne
- Potrącenia alimentacyjne – komornice
- Potrącenie alimentacyjne – tytuł egzekucyjny z nadaną klauzula natychmiastowej wykonalności.
- Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw”13”
- Potrącenia z nadwyżki bilansowej i udziału w zyskach
- Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych
- Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
11. Potrącanie z zasiłków ZUS
- Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych zasiłków ZUS
- Potrącenia z zasiłków ZUS za zgodą pracownika.
- Sposoby potrącania z zasiłków ZUS
- Samodzielne naliczanie potrącenia z zasiłków ZUS
- Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych
- Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
12. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
- Granice potrąceń
- Oświadczenie składane przez zleceniobiorcę
- Umowa zlecenie i etat
13. Zbieg tytułów
- Obowiązki pracodawcy przy ustaleniu zbiegu tytułów
- Jak ustalić zbieg tytułów
14. Nałożenie kary dla pracownika działu płac, za nie potrącenie wierzytelności z wynagrodzenia pracownika - tryb odwołania
15. JAK POPRAWNIE WYLICZYĆ POTRĄCENIE - Przykłady zastosowania w praktyce
16. Kilka wypłat w jednym miesiącu – zasada dokonywania potrąceń
17. Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
18. Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
19. Potrącenie alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
20. Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
21. SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
22. Potracenie z (ostatniego) wynagrodzenia oraz odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika;
23. Potrącenie za wadliwie wykonaną pracę.
24. Wypłata zawyżonego wynagrodzenia a potrącenie?
25. Zgody blankietowe – in blanco?
26. Panel dyskusyjny.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha