zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Doręczenia elektroniczne w procedurze administracyjnej na tle postępowania administracyjnego. Zmiany w przepisach przejściowych ustawy

16 sierpień 2022 10:00-14:00

280 zł netto

PROWADZĄCY:

• radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
• Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
• wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce m. in. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie, SOWID w Katowicach, LCES w Gorzowie Wielkopolskim, ROS w Bydgoszczy, PCS w Gdańsku, oraz ośrodkach w Rzeszowie, Wrocławiu, Koszalinie i Łomży a także Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Białymstoku, Warszawie, Szczecinie i Kielcach. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
• W latach 1998- wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
• Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
• Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi,


ADRESACI:

Pracownicy administracji publicznej wydający decyzje administracyjne.


PROGRAM:

1. Zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym - nowe rozwiązania.
• pojęcie dokumentu elektronicznego,
• publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, usługi hybrydowe,
2. Podmioty zobowiązane do odbioru korespondencji w formie elektronicznej. Obowiązki podmiotów publicznych.
3. Zadania organów administracji publicznej w zakresie doręczania przesyłek w formie dokumentów elektronicznych.
• forma papierowa i elektroniczna,
• pisma generowane automatycznie z pieczęcią elektroniczną,
• wykorzystywanie usług online,
4. Przypadki doręczeń w formie tradycyjnej - poczta i pracownicy,
5. Pojęcie adresu elektronicznego, skrzynka do doręczeń i bazy adresów elektronicznych,
6. Podmioty i osoby zobowiązane do posiadania adresu elektronicznego do doręczeń - np. adwokaci, radcowie prawni. Pełnomocnictwo - rodzaje i forma. Konsekwencje braków formalnych pełnomocnictwa.
7. Zasady rezygnacji z doręczeń elektronicznych.
8. Ustalenie daty doręczenia pism w tym w formie elektronicznej; potwierdzenie doręcze-nia pisma.
9. Składniki podania braki formalne sposób uzupełniania, konsekwencje braków poda-nia.
10 Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów (w tym elektronicznych) przez pracowników organu administracji i uczestników postępowania.
11. Decyzje postanowienia i zaświadczenia w formie tradycyjnej i elektronicznej, cechy charakterystyczne.
12. Przepisy przejściowe.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha