zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Dostęp do informacji publicznej dla początkujących –pytania i odpowiedzi, wzory pism

12 październik 2020 09:00-12:00

360 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy  umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Szkolenie prowadzi 

 1. autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r.
 2. prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
 3. bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych)
 4. od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej
  w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
 5. autor monografii habilitacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
 6. autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
 7. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 r.
 8. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
 9. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert  Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
 10. autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
 11. członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008.
 12. prowadzi stronę www.jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast
  i powiatów).
 13. Prowadzi stronę www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl
 14. Kontakt z prowadzącym: jawnosc.pl@gmail.com lub za pośrednictwem facebooka @jawnoscpl czy Twittera @jawnoscpl

 

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie podstawowe zasady realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznych z 6.9.2001 r., takie jak:

1)     ZAKRES PODMIOTOWY PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

2)    FORMY WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

3)    TERMIN ROZPOZNANIA WNIOSKU

4)    PROWADZENIE STRONY BIP

5)    ZASADY KARDYNALNE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

a)     Obowiązany do realizacji wniosku jest ten podmiot, który posiada informację

b)    Pierwszeństwo przepisów szczególnych

c)     Anonimizacja jako przejaw pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów z ochroną wartości prawnie chronionych

d)    Właściwość formy prawnej działania

e)    Odformalizowanie postępowania wnioskowego

f)     Odmienność formy od sposobu udostępnienia informacji

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem pocztą najnowszą książkę autorstwa prowadzącego dr Piotra Sitniewskiego p.t.: ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism”. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zapisywania się, byśmy mogli jak najszybciej dosłać Państwu książkę.

Spis treści książki:

https://www.profinfo.pl/sklep/dostep-do-informacji-publicznej-pytania-i-odpowiedzi-wzory-pism,126397.html

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha