zaproponuj szkolenia

Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych

14 czerwiec 2021 09:00-14:00

249 zł netto

Jak zaktualizować i wyrównać stawki dotacji? Dotacje oświatowe w praktyce
- warsztaty online dla samorządów


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Prowadzący na Excelu, który zostanie udostępniony Uczestnikom pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.

Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.
Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.


PROGRAM:
1.    Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
2.    Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
3.    Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
4.    Zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych.
5.    Zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu.
6.    Ustawowe warunki otrzymania dotacji.
7.    Zasady przekazywania dotacji.
8.    Zasady wydatkowania dotacji.
9.    Kontrola wydatkowania dotacji.
10.    Wstrzymanie dotacji.
11.    Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji.
12.    Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
13.     Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w obszarze dotacji oświatowych od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora i pracowników dotowanej szkoły w odniesieniu do wymiaru etatu.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha