zaproponuj szkolenia

Online: Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki?

06 sierpień 2020 09:00-13:00

250 zł netto

PROWADZĄCY:

-    wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
-    Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


CELE I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie dla samorządów, aczkolwiek mogą też uczestniczyć dyrektorzy szkół i przedszkoli samorządowych.

Będziemy rozmawiać o wydatkach, tych zbędnych, które pewnie nieopatrznie zostały w arkuszach organizacyjnych zatwierdzone. Pokażę gdzie one są i jak jeszcze można ich się pozbyć. Przygotujemy się do zatwierdzenia aneksu nr 1.

UWAGA: jest jeszcze możliwość zredukowania zbędnej kadry, do lipca włącznie, przy zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia. Nie zawsze to będzie możliwe na tym etapie roku, ale u niektórych realne do wykonania.

Zapraszam tych, którym pieniądz publiczny i interes ucznia w głębokiej trosce!


PROGRAM:
1. Subwencja oświatowa dla JST a realne potrzeby w samorządowym szkolnictwie:
a) subwencja wstępna - jak ją wykorzystać do planowania budżetu? Kalkulator.
b) subwencja ostateczna - skąd czasem niemiłe niespodzianki dla JST?
c) subwencja a planowane wydatki w szkolnictwie. O jakich mowa?
d) dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w korelacji z prognozowaną i ostateczną subwencją, a plan finansowy gminy.
2. Nasza "droga oświata". Naprawdę musi być tak drogo?
a) gdzie tkwią największe koszty w szkołach i przedszkolach? Wskażemy i spróbujemy ograniczyć.
b) redukowanie zbędnych wydatków w szkolnictwie na różnych etapach roku budżetowego.
c) pokonywanie barier w porządkowaniu wydatków- nie wszystko się uda, bo nie na wszystko samorząd ma wpływ, ale sporo możemy. Wypunktujemy dla Państwa te obszary.
d) na czym tak naprawdę polega nadzór finansowy nad przedszkolami i szkołami? Co wolno samorządom- po kolei i bez błędów kompetencyjnych.
3. Bilans - podsumujemy i ocenimy skutek ww. zabiegów.Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha