zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Informacja publiczna przetworzona - na czym polega, przegląd orzecznictwa, wzory pism, schemat postępowania

11 wrzesień 2020 09:00-12:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
1. autor najnowszej książki:,, Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r.
2. prowadzi stronę jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
3. bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych)
4. od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
5. autor monografii habilitacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
6. autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
7. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 r.
8. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
9. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
10. autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
11. członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008.
12. prowadzi stronę jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast i powiatów).


PROGRAM SZKOLENIA:
W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie regulacje związane z odmową dostępu do informacji publicznej w zakresie tzw. informacji przetworzonej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
- Na czym polega tzw. klasyczna informacja przetworzona?
- Na czym polega informacja przetworzona rozumiana jako suma działań prostych?
- Analiza wyroku T.K. z 18.12.2018 r. (SK 27/14)
- Na czym polega przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego?
- Jakie podmioty są w stanie wykazać, że działają w celu szczególnej istotności dla interesu publicznego by dokonać na ich wniosek przetworzenia?
- Na kim ciąży obowiązek wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego?
- Jaka procedurę należy przeprowadzić przed ewentualnym wydaniem decyzji o odmowie?
- Przegląd bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych.
- Omówienie wzorów pism jakie mogą być wykorzystane w procedurze ustalenia istnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego by dokonać przetworzenia.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha