zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej

20 wrzesień 2021 09:00-15:00

230 zł netto

po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r.
Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością

Zapraszamy także do udziału w webinariach jednodniowych z zakresu żywienia dzieci i dorosłych - zobacz szczegóły


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor książek nt. żywienia zbiorowego.


DLA KOGO:
a) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
-    dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
-    właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach;

b) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
-    dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach,
-    właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.


PROGRAM:
1. Procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.
-    Czy kontrola sanitarna zakładu żywienia może być zapowiedziana?
-    Jakie są rodzaje kontroli sanitarnych zakładu żywienia?
-    Jak często przeprowadzane są kontrole sanitarne zakładu żywienia? Co można zrobić, aby zmniejszyć częstotliwość kontroli sanitarnych?
-    Jak przebiega kontrola sanitarna zakładu żywienia?
-    Kto może uczestniczyć w kontroli sanitarnej zakładu żywienia?
-    Wyniki kontroli sanitarnej: różnica pomiędzy zaleceniami a decyzją administracyjną?
-    Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli sanitarnej: pracodawca czy pracownik?

2. Zakres kontroli sanitarnej kompleksowej przeprowadzanej z wykorzystaniem arkusza oceny zakładu.
-    Zakres oceny stanu techniczno-sanitarnego placówki.
-    Zakres oceny warunków higienicznych w placówce.
-    Zakres kontroli dokumentacji Dobrych Praktyk i Systemu HACCP.
-    Kategoria ryzyka określona dla zakładu żywienia zbiorowego.

3. Przygotowanie dokumentacji Dobrych Praktyk i Systemu HACCP do kontroli sanitarnej.
-    Wykaz procedur i instrukcji koniecznych do opracowania w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej wraz z przykładami.
-    Wykaz dokumentacji w ramach Księgi Systemu HACCP wraz z przykładowymi: schematem technologicznym, analizą zagrożeń i arkuszem wyznaczonych CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych.
-    Przykłady tabel służących do wpisów w ramach systemu HACCP w obszarach: mycie i dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia, kontrola temperatur w chłodniach i mroźniach, kontrola dostaw, kontrola obecności szkodników, kontrola temperatury i wilgotności w magazynie suchym, kontrola temperatury obróbki termicznej, kontrola temperatury wydawanych posiłków, mycie i dezynfekcja jaj, notatki ze szkoleń i rejestr szkoleń pracowników, nadzór nad konserwacją maszyn i urządzeń.
-    Jakie zasady wprowadzić do procedur HACCP, aby odstąpić od prowadzenia codziennych zapisów.

4. Przygotowanie dokumentacji żywienia do kontroli sanitarnej:
-    Dokumentacja dostaw surowców i składników umożliwiająca zidentyfikowanie wykazu składników, wykazu alergenów, wartości odżywczej oraz pochodzenia.
-    Etykiety surowców i składników: zasady identyfikacji składników niedozwolonych do stosowania w żywieniu dzieci i młodzieży, sposób i czas przechowywania etykiet.
-    Normy żywienia z 2020 r. i przygotowanie średniej ważonej normy żywienia na energię i składniki odżywcze do kontroli.
-    Receptury na dania własne: czy receptury są obowiązkowe, jak napisać recepturę, jak wyliczyć wartość odżywczą na podstawie receptury wraz z przykładami.
-    Jadłospisy: zakres informacji obowiązkowy do podania na jadłospisach, sposób podawania do wiadomości, czas przechowywania wraz z przykładami jadłospisów w grupach: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, osoby dorosłe, osoby starsze.

5. Przygotowanie dokumentacji magazynowej do kontroli sanitarnej:
-    Raporty magazynowe, kartoteki produktów, rejestry faktur: czy sanepid może o nie prosić w czasie kontroli, do jakich wyliczeń sanepid może użyć dokumentów magazynowych?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha