zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jak zorganizować pracę szkół i przedszkoli w czasie trwającej epidemii

18 sierpień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo,
Już wiemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 przebiegać będzie w warunkach trwającej epidemii. To oznacza, że organizacja pracy szkół i przedszkoli po wakacjach musi uwzględnić zaktualizowane przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmienione przepisy o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.
Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, które stanowić będzie aktualizację wiedzy o funkcjonowaniu systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, organy prowadzące, wszyscy zainteresowani.


CEL SZKOLENIA:
1.    Przekazanie uporządkowanej wiedzy o podstawach prawnych funkcjonowania systemu oświaty w czasie epidemii z uwzględnieniem zmian w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2.    Doskonalenie umiejętności organizowania pracy jednostki oświatowej w warunkach trwającej epidemii.


METODA I FORMA PRACY:
Metody asymilacji wiedzy.
Seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i wzorów do zastosowania.


PROGRAM:
1.    Omówienie zmian w rozporządzeniu o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.
2.    Omówienie zaktualizowanych przepisów wydanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczących systemu oświaty- obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021.
3.    Omówienie wytycznych MZ, GIS i MEN dla szkół i przedszkoli do pracy w warunkach epidemii obowiązujących od 1 września br.
4.    Zadania organu prowadzącego i dyrektora w zakresie dostosowania organizacji szkół i przedszkoli do pracy w warunkach trwającej epidemii.

Szczegółowy program szkolenia zostanie przedstawiony po upublicznieniu projektów zmian w rozporządzeniach przez MEN.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha