zaproponuj szkolenia

Online: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – wybrane zagadnienia procedury administracyjnej

27 kwiecień 2023 10:00-13:00

285 zł netto

 

Data szkolenia:

27.04.2022 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.30 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 - 13.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

25.04.2022 r.

Cena szkolenia: 285 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 265 zł netto / os. 


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego. Wyjaśnienie trybu postępowania oraz praw stron postępowania i obowiązków organów.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu procedury administracyjnej.


Adresaci szkolenia:

Osoby występujące w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony postępowania; urzędnicy prowadzący postępowania administracyjne;


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kodeks postępowania administracyjnego:
• zakres stosowania,
• podstawowe pojęcia,
• zasady postępowania administracyjnego,
• właściwość organów i ich rodzaje.

2. Strony postępowania administracyjnego:
• definicja,
• uprawnienia stron i organu,
• pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym.

3. Tryb załatwienia spraw w KPA:
• postępowanie i przebieg rozprawy,
• skorygowanie wniosku – nowość,
• mediacja w KPA,
• specyfika w postępowaniu z udziałem znacznej liczby podmiotów – nowość.

4. Decyzja administracyjna:
• tryb wydania,
• elementy decyzji,
• zmiana i uchylenie decyzji administracyjnej,
• milczące załatwienie sprawy – nowość,
• zaskarżenie rozstrzygnięcia w sprawie,
• ugoda – nowość.
5. Skarga na opieszałość organu oraz ponaglenie organu.

6. Postępowanie odwoławcze oraz sądowo – administracyjne.

7. Inne zmiany w KPA:
• doręczenia elektroniczne – nowość,
• liczenie terminów,
• poświadczenie za zgodność przez pracownika organu,
Covid-19 a KPA


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha