zaproponuj szkolenia

Online: Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola - sprawnie i skutecznie

22 czerwiec 2021 09:00-12:30

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST.


CEL SZKOLENIA:

1. Sprawne przeprowadzenie procedury powierzenia stanowiska dyrektora w wyniku konkursu.
2. Doskonalenie kompetencji zarządzania lokalnym systemem oświaty.


 PROGRAM:

2 sesje po 1,5 godziny.
1. Repetytorium z podstaw prawnych przeprowadzenia konkursu i wymagań jakie musi spełniać kandydat.
2. Ogłoszenie konkursowe - na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
3. Dylematy z oceną dokumentacji kandydata – najnowsze orzecznictwo w sprawie.
4. Tryb powołania komisji konkursowej, w tym prawidłowe wyłonienie członków komisji konkursowej – wzory dokumentów.
5. Zadania przewodniczącego komisji konkursowej – wyznaczenie terminu posiedzenia komisji konkursowej, powiadomienie członków komisji o terminie i miejscu konkursu, przekazanie dokumentacji konkursowej organowi wykonawczemu JST - wzory dokumentów.
6. Warunki pracy komisji w czasie trwającej epidemii.
7. Prawidłowy przebieg posiedzenia komisji konkursowej, w tym prawidłowe przeprowadzenie głosowania – wzór protokołu.
8. Tryb zakończenie postępowania konkursowego, najnowsze orzecznictwo w sprawie:
1) zatwierdzenie wyników konkursu – wzór zarządzenia;
2) unieważnienie konkursu – wzór zarządzenia.
9. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu
w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata – wzory dokumentów.

Metoda i forma prowadzenia zajęć:
1.    Seminarium z elementami wykładu.
2.    Kazuistyka problemów rozstrzyganych przez sądy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha