zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrola dotacji podmiotowej udzielonej przedszkolom i szkołom niesamorządowym

26 wrzesień 2022 10:00-14:00

350 zł netto

PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda

• wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
• Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN(poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


 PROGRAM:

1. Wprowadzenie do przepisów prawa na rok 2022 i 2023 (po nowelizacji).

2. Wybór kadry delegowanej do podjęcia czynności kontrolnych- zapisy uchwały, kwalifikacje kontrolera, status prawny, stanowiska RIO.

3. Przyjęcie planu kontroli dotacji podmiotowej.

4. Zawiadomienie podmiotu o kontroli - wzór pisma.

5. Rozpoczęcie czynności kontrolnych.

6. Rozpoznanie dokumentacji poddanej kontroli - wykaz.

7. Rozpoznanie wydatków kwalifikujących się do rozliczenia dotacją.

6. Dotacja dla uczniów z niepełnosprawnościami- kontrola porania i wykorzystania.

a) wydatki na zadania specjalne- czyli jakie? Katalog w praktyce.

b) wydatkowanie w szkołach- obliczanie kwoty za pomocą ustawowego wzoru na potrzeby wydatków innych niż "specjalne".

7. Wydatki niekwalifikowane- przykłady z kontroli, rozstrzygnięć SKO, NIK i sądownictwa.

8. Najczęściej występujące przeszkody w procesie kontrolnym- jak je ominąć, jak rozwiązać problemy?

9. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha