zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty

18 czerwiec 2021 09:00-12:30

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo
Publiczne środki finansowe przekazywane w formie dotacji jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż JST podlegają obowiązkowi ich rozliczenia i kontroli.
Pracownik, który przeprowadza kontrolę musi dobrze znać podstawy prawne pobrania
i wykorzystania dotacji oraz zasady prowadzenia kontroli.
Zapraszam Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie jego uczestników do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia kontroli dotacji podmiotowych przekazanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż JST.


PROWADZĄCY: Liliana Zientecka
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


CELE SZKOLENIA:
1.    Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu podstaw prawnych prowadzenia kontroli w podmiocie dotowanym.
2.    Doskonalenie umiejętności prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu JST;
3.    Zachęcenie uczestników szkolenia do prowadzenia kontroli planowych i doraźnych, jako systemu nadzoru nad prawidłowością pobrania i wykorzystania dotacji.


ADRESACI:
Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania i kontrolowania jednostek oświatowych pobierających dotację z budżetu JST oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/przedszkola.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne kontrolowania dotacji udzielanych z budżetu JST- obowiązek czy prawo?
2.    Zakres kontroli dotacji na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3.    Tryb kontroli dotacji przyjęty w uchwale JST – wzór zapisów w uchwale.
4.    Planowanie i przeprowadzenie kontroli – praktyczne wskazówki - wzory dokumentów.
5.    Uprawnienia osób kontrolujących, w tym prawo do przetwarzania danych osobowych.
6.    Obowiązki i uprawnienia osób kontrolowanych.
7.    Tryb działania po zakończeniu kontroli – wzory dokumentów.
8.    Tryb działania w przypadku ustalenia kwot do zwrotu – uprawnienia organu kontrolowanego.
9.    Wykaz aktualnych orzeczeń z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.


Metoda i forma prowadzenia zajęć:
Seminarium z elementami wykładu. Kazuistyka problemów rozstrzyganych przez sądy i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha