zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki

20 styczeń 2021 10:00-14:00

350 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Ekspert, znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 8400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty, zoptymalizowanie wydatków bieżących, ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli nie samorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w JST za kontrolę dotacji publicznych oraz do niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu JST oraz do księgowych, do biur rachunkowych, prowadzących księgowość tych podmiotów w zakresie księgowania i rozliczania dotacji.


CEL SZKOLENIA:
Przekazanie praktycznej wiedzy o prawidłowym przebiegu kontroli, unikaniu błędów podczas jej trwania, zwrócenie uwagi na luki prawne, rozbieżności w orzecznictwie i wyrokach, prawidłowym rozumieniu treści przepisów na przykładach, rozstrzyganie sporów toczonych przez obie strony postępowania. Odpowiedź na pytanie: dlaczego nie jest łatwo kontrolować dotacje i dlaczego występuje odmienne rozumienie przez strony wydatków bieżących- źródła częstych sporów? Jak do kontroli powinna przygotować się kontrolowana szkoła, by uniknąć błędów, jakie dokumenty musi udostępnić, a których udostępnić nie może? Czy kopiowanie i fotografowanie dokumentów jest legalne? Te i inne wątpliwości rozwiejemy na przykładach orzecznictwa.


PROGRAM:

1.     Podstawa prawna- zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.

2.     Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli. 

3.     Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających  rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.

4.     Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.

5.     Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:

   a) przygotowanie pracowników do kontroli- procedura, kompetencje, upoważnienia,

   b) kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,

   c) kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków. 

   d) oświadczenia, protokół oględzin- wzór,

   e) wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów,

   g) zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.

   f) decyzja administracyjna- podstawowe jej elementy, wzór.

   g) postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.

6.     Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2020 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów.

7.     Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.

8.     Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN. 

9.     Dyskusja.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha