zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola taksówkarzy oraz przewoźników wykonujących przewozy osób okazjonalne i regularne

25 sierpień 2022 10:00-15:00

350 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy gminy, miasta, starostwa, urzędu marszałkowskiego.


PROGRAM:
1.    Weryfikacji warunków posiadania licencji na przewóz osób taksówką oraz licencji na wykonywanie przewozów osób samochodem osobowym i pojazdem do przewozu 8 lub 9 osób
-    wymagania dotyczące kontroli określone w ustawie Prawo przedsiębiorcy, zasady kontroli
-    konsekwencje przepisów przejściowych obowiązujących do końca grudnia 2022 r.
-    warunki i zakres kontroli wynikający z ustawy o transporcie drogowym
-    kontrola taksówkarzy, którzy dostosowali się do nowych wymagań
-    kontrola taksówkarzy, którzy nie dostosowali się do nowych wymagań
-    kontrola dobrej reputacji taksówkarza i kierowców taksówek oraz przewoźników wykonujących przewóz samochodem osobowym i ich kierowców
-    ograniczenia w zakresie współpracy przewoźnika i pośrednika w przewozie osób
-    kontrola warunków wykonywania przewozów okazjonalnych osób

2.    Zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym
-    nowe zasady określania właściwości organu do wydawania licencji i kontroli przedsiębiorcy
-    zmiana przepisów dotyczących sprawozdania zawierającego informacje o liczbie ważnych licencji oraz wypisów z tych licencji oraz zezwoleń i wypisów z tych dokumentów

3.    Kontrola drogowa taksówkarzy i zezwoleń na przewozy regularne, regularne specjalne i zaświadczeń wydanych operatorom
-    warunki i tryb kontroli przemieszczających się środków transportu
-    zakres kontroli taksówkarza, kontrola stosowania prawa miejscowego
-    zakres kontroli przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-    dokumenty stosowane w trakcie kontroli
-    rodzaj i tryb nakładania kary za nieprawidłowości stwierdzone w protokole kontroli

4.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha