zaproponuj szkolenia

Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

20 listopad 2020 09:00-14:00

220 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od 14 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 6 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca i audytor prawa pracy.


ADRESACI SZKOLENIA: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.


CEL SZKOLENIA:
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.


PROGRAM:
1.    Co jest powodem do korekty po kontroli z ZUS i US?
2.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS?
3.    Jak dokonać korekty nadpłaconych składek z umowy zlecenia?
4.    Jak dokonać korekty w przypadku przedwczesnego zaprzestania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
5.    Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika?
6.    Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
7.    Kto ma oddać nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek w razie uznania umowy za pozorną?
8.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika?
9.    Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
10.    Jak dokonać wyrównania wynagrodzenia chorobowego po uznaniu zdarzenia za wypadek w drodze do pracy?
11.    Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
12.    Jak wpływa dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac?
13.    Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika?
14.    Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
15.    Sesja pytań i odpowiedzi

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha