zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Licencje i zezwolenia - obowiązki samorządu w 2020r.

06 sierpień 2020 10:00-14:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.
- Prowadzi szkolenia otwarte w tematach: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się.
- Prowadził szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, szkolenia inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


ADRESACI SZKOLENIA:
pracownicy gminy, którzy w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta wydają licencje na przewóz osób taksówką lub zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.


CEL SZKOLENIA:
zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami wydawania licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów od stycznia 2020 r.


PROGRAM:
1.    Warunki udzielania licencji i zezwoleń w świetle przepisów krajowych i unijnych
-    aktualne warunki wydawania licencji i zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego
-    stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.
-    nowe zasady weryfikacji zdolności finansowej wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/698
-    środki tymczasowe z rozporządzenia (UE) 2020/698  dotyczące stosowania wymagań dla kierowcy
-    stosowanie przepisów uzależniających uzyskanie uprawnień od posiadania odpowiedniego orzeczenia     lekarskiego albo psychologicznego (ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy … COVID-19)
-    zawieszenie niektórych wymagań dla kierowców przy wydawaniu licencji i zezwolenia
-    zmiana (bez dostosowania) licencji na taksówki wydawanych do końca ubiegłego roku
-    dostosowanie licencji na taksówki wydawanych do końca ubiegłego roku
-    zlecanie przewozu osób, termin stosowania nowych wymagań
-    sukcesja licencji, decyzje o przeniesieniu licencji i potwierdzeniu zgody na wykorzystywanie licencji
-    zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym…    
2.    Warunki udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-    zawieszenie niektórych wymagań dla kierowców przy wydawaniu zezwolenia
-    odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu a cofnięcie zezwolenia (ustawa z 31 marca 2020 r.     o zmianie ustawy … COVID-19)
-    stosowanie „starych” i „nowych” wzorów zezwolenia, przepisy przejściowe
-    sukcesja zezwoleń, decyzje o przeniesieniu licencji i potwierdzeniu zgody na wykorzystywanie licencji
-    zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym…
3.    Kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem przepisów krajowych i unijnych
-    rodzaje kontroli, warunki ich przeprowadzania i stosowane procedury
-    weryfikacja wymagań dla kierowcy i przedsiębiorcy z uwzględnieniem zmian związanych z COVID-19
-    konsekwencje kontroli przewoźników przez samorząd, rodzaje nakładanych kar
4.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha