zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Licencje na taksówki

28 marzec 2023 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


ADRESACI:
pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


PODCZAS SZKOLENIA WYJAŚNIMY M. IN.:
-    Czy wydawać decyzję o wygaśnięciu licencji, której nie dostosowano do nowych przepisów?
-    Czy do wniosku o licencję zawsze należy załączyć kopię prawa jazdy i badania kierowców?
-    Czy można przedstawić kopię zaświadczenia o niekaralności?
-    Czy wydawanie wypisów jest obowiązkowe? Co zrobić jeśli ktoś nie chce wypisu?
-    Jaką opłatę pobierać w przypadku nowego wniosku lub zgłaszanych zmian?
-    Co zrobić z zawieszoną powyżej roku działalnością?


KORZYŚCI: podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo prowadzić sprawy związane z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Podpowiemy jakie należy pobierać opłaty oraz jak postępować w trudnych przypadkach.


PROGRAM:
1.    Zasady udzielania licencji w świetle KPA,;
-    Wygaszanie „starych” licencji;
-    Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, najnowsze rozporządzenie w sprawie wymogów dla aplikacji internetowej - wzór wniosku, licencji, WYPISY Z LICENCJI NA TAKSÓWKĘ, załączniki do wniosku i opłaty
-    Dokonywanie zmian w licencjach
-    Postępowanie w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
-    Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji;
-    Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką – czy jest dopuszczalne, na jaki okres, na jakich warunkach;
2.    Inne ważne kwestie uregulowane w ustawie o transporcie drogowym
-    zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką;
-    sankcje i kary – komu grożą, kto może je stosować;
Kontrola działalności w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha