zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Licencje na taksówki od 2020 r.

02 grudzień 2020 09:00-14:00

250 zł netto

Od 1 stycznia nastąpiła znacząca zmiana przepisów dotyczących wydawania licencji na taksówkę, pojawiły się nowe licencje z wypisami na pojazdy.


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, dokonywania zmian, cofania i zawieszania uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką, a także w zakresie przejścia ze starych do nowych licencji taksówkowych.


ADRESACI:
Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


PROGRAM:
1. Nowe zasady udzielania licencji w świetle KPA, wzór licencji, WYPISY Z LICENCJI NA TAKSÓWKĘ, wnioski i opłaty – nowe rozporządzenia
- Wydawanie nowych licencji dla nowych przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców posiadających tzw. „stare” licencje
- Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, najnowsze rozporządzenie w sprawie wymogów dla aplikacji internetowej
- Dokonywanie zmian w dotychczasowych licencjach - niejasności i wątpliwości interpretacyjne wynikające ze zmian w przepisach, okresy przejściowe
- Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji
- Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką
2. Inne zmiany w ustawie o transporcie drogowym
- zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką
- pośrednictwo przy przewozie osób – nowa definicja, nowa licencja, nowe wymagania
- przewozy osób na podstawie aplikacji w telefonie – nowe regulacje prawne
- nowe sankcje i kary – komu zagrożą, kto może je stosować
3. Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha