zaproponuj szkolenia

Online: Lista płac 2021 a COVID 19; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z omawianiem proponowanych zmian w 2022 roku

17 sierpień 2021 09:00-13:00

259 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Przyroda, Pomoc społeczna- pracownik socjalny oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Przez blisko 5 lat przeprowadziła ok 700 szkoleń i przeszkoliła ok 10 tysięcy osób.


CELE SZKOLENIA:
Poprawne naliczanie listy płac a tym samym uniknięcie korekt ZUS, US. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. Uczestnicy szkolenia 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia mogą zadawać pytania na nurtujące ich tematy z tematyki szkolenia, wykładowca omówi tematykę na szkoleniu.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.


PROGRAM:
- Składki społeczne oraz zdrowotne na liście płac,
- Skala podatkowa 2021- proponowane zmiany 2022
- Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
- Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
- Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
- Ewidencja czasu pracy a lista płac
- Lista płac
- Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
- Regulamin wynagradzania a list płac
- Składniki listy płac a poprawność naliczania
- Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
- Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
- Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
- Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
- Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
- Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca np.;
- rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca a
- Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
- Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
- Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa
Elektroniczne zwolnienia papierowa - uwaga na błędy
- Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien
- Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
- Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego, okres wyczekiwania na świadczenie dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń, wysokość i okres wypłaty świadczeń
- Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

- Co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
- Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
- Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc wypłacane za roczny okres
- Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
- Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
- Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
- Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
- Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy. Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
- Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
- Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni – proponowane zmiany w 2022 r.
- Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
- Zasiłek opiekuńczy COVID 19
- Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
- Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
- Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
- Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
- Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
- przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
- Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.
- COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
- COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
- Kwoty wolne od potrąceń
- Potrącenia za zgodą pracownika
- Potrącenia bez zgody pracownika
- Potrącenia alimentacyjne
- Potrącenia nie alimentacyjne
- Potrącenia z umów zlecenia
- Potrącenia ZFŚŚ
- Potrącenia z zasiłków ZUS
- Zbieg tytułów
- Potrącenia na wniosek sądu karnego
- Potrącenia administracyjne.
- Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych
- Potrącenia z umów cywilnoprawnych
- Potrącenia z „parabanków”
- Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
- SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
- Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
- Panel dyskusyjny


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha