zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID-19

19 październik 2021 09:00-13:00

270 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publiczny, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzenia w trakcie trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.


METODYKA SZKOLENIA:
Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie pracowników samorządowych.
2. Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
3. Składniki wynagrodzenia
a. Wynagrodzenie zasadnicze
b. Dodatek stażowy
c. Jubilatka – czy tylko do 45 letniego stażu pracy?
d. Dodatek motywacyjny
e. Dodatek funkcyjny
g. Wynagrodzenie za nadgodziny
h. Nagrody
i. odprawa emerytalno-rentowa
j. trzynasta pensja pracownika samorządowego
- podstawy prawne
- zasady ustalania uprawnień,
- składniki w podstawie naliczanie wynagrodzenia rocznego.
- przykłady ustalania uprawnień do wynagrodzenia rocznego
- przykłady naliczania wynagrodzenia rocznego
- sankcje za błędne naliczenie i wypłacenia wynagrodzenia rocznego

4. Zasady naliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy Pracownika Samorządowego.

5. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
- Ustalenie kwoty brutto
- wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
- wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
- ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
6. stopnie zaszeregowania płacowego a wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia ze stosunku pracy obowiązującego w danym roku podatkowym
7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
8. Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
9. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
10. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
12. Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
13. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
14. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
15. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 KP., itp.)
16. Naliczenia świadczenia; zwolnienie świadczenia pracy
17. Naliczania wynagrodzenia z tytułu jubileuszu pracownika- „Jubilatka”
18. Naliczanie odprawy emerytalnej.
19. Koronawirus - zamknięte instytucje a wynagrodzenie pracowników
20. Wynagrodzenie postojowe pracownika samorządowego
21. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
- Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a. okres wyczekiwania na świadczenie
b. dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c. wysokość i okres wypłaty świadczeń
- Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
- Co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
- Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
- Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a. wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b. wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c. wypłacane za roczny okres
- Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
- Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
- zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
- Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
- Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
- Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
- Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
- Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
- Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
- Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
- Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
- Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
- Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy za przepracowana przy pracownikach zatrudnionych na cząstki etatu.
- Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

22. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
- Kwoty wolne od potrąceń
- Potrącenia za zgodą pracownika
- Potrącenia bez zgody pracownika
- Potrącenia alimentacyjne
- Potrącenia nie alimentacyjne
- Potrącenia z umów zlecenia
- Potrącenia ZFŚŚ
- Potrącenia z zasiłków ZUS
- Zbieg tytułów
- Potrącenia na wniosek sądu karnego
- Potrącenia administracyjne.
- Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
- SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
- Potrącenia z „parabanków”
- Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych – zmiany 01.01.2019
23. Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci a konsekwencja dla pracodawcy.
24. Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha