zaproponuj szkolenia

Online: Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych - postępowanie i sankcje; zmiana do ustawy od 29 czerwca 2022 r. Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych

26 sierpień 2022 10:00-14:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
-    Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
-    wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
-    W latach 1998 - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
-    Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
-    Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.


ADRESACI SZKOLENIA:

 Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i  wojewódzkich.


 PROGRAM:

1. PODZIAŁ DRÓG PUBLICZNYCH
2. POJĘCIE PASA DROGOWEGO
3. ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI , ZADANIA ZARZĄDCÓW DRÓG
4. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UREGULOWANIA PRAWA WŁASNOŚCI DO DRÓG PUBLICZNYCH
5. ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU,
6. Pojęcie zjazdu, rodzaje zjazdów i parametry,
7. Podmioty uprawnione do wnioskowania o wydanie zezwolenia,
8. Zezwolenia na przebudowę zjazdu,
9. Przesłanki odmowy lokalizacji zjazdu,
10. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowla-nych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.

11. PRZENIESIENIE DECYZJI NA LIKALIZACJĘ ZJAZDU.

12. Sankcje za realizacje zjazdu bez zezwolenia:
• kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu
• przywrócenie do stanu poprzedniego,

13. ELEMENTY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:
• CZYNNOŚCI PROCESOWE, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE – DOWODO-WE
• POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE,
• DECYZJA I JEJ SKŁADNIKI, WZRUSZANIE DECYZJI OSTATECZNYCH.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha