zaproponuj szkolenia

Online: Metodyka sporządzania planów zarządzania kryzysowego

09 grudzień 2022 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Opis:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do opracowania planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i powiatu. Jest to jedno z głównych zadań w zakresie planowania cywilnego, wymagające dużego zaangażowania i współpracy międzyinstytucjonalnej. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej omówione zostaną poszczególne elementy planów zarządzania kryzysowego i zaprezentowane dobre praktyki w zakresie formy i treści dokumentów. W drugiej części przedstawiona zostanie propozycja jak metodą „krok po kroku” przeprowadzić proces opracowania planów zarządzania kryzysowego.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników komórek urzędów gmin (miasta) i starostw powiatowych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pracowników gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania kryzysowego.


Opis:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do opracowania planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i powiatu. Jest to jedno z głównych zadań w zakresie planowania cywilnego, wymagające dużego zaangażowania i współpracy międzyinstytucjonalnej. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej omówione zostaną poszczególne elementy planów zarządzania kryzysowego i zaprezentowane dobre praktyki w zakresie formy i treści dokumentów. W drugiej części przedstawiona zostanie propozycja jak metodą „krok po kroku” przeprowadzić proces opracowania planów zarządzania kryzysowego.


Program:
Część I. Zawartość i struktura planów zarządzania kryzysowego
-    Z jakich części składają się plany zarządzania kryzysowego?
-    Jaka jest zawartość i forma poszczególnych elementów planów?
-    Jak zapewnić przejrzystość, funkcjonalność i użyteczność planów?
-    Jak zapewnić ochronę informacjom podlegającym prawnej ochronie?
Część II. Organizacja procesu opracowywania planu zarządzania kryzysowego
-    Jakie osoby powinny wchodzić w skład zespołu opracowującego plan?
-    Na jakie etapy podzielić prace nad planem zarządzania kryzysowego?
-    Jakie zadania i czynności należy wykonać w poszczególnych etapach?
-    Jak przeprowadzić opiniowanie, uzgodnienie i zatwierdzenia planu?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha