zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Nabory do pracy w samorządzie

29 wrzesień 2022 09:00-13:00

320 zł netto

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci: szkolenie kierowane jest do

  • Pracodawców samorządowych,
  • sekretarzy miast, gmin i powiatów,
  • pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prowadzenia spraw kadrowych, a przede wszystkim wiedzy z zakresu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.


W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program szkolenia:
1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w samorządzie.
3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
a. osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
b. procedura poprzedzająca nabór,
c. określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
d. przeprowadzenie naboru – metody i techniki naboru,
e. kryteria wyłaniania kandydata,
f. protokół pokonkursowy,
4. Ogłoszenie wyników naboru.
5. Dokumenty pozostałe po przeprowadzeniu naboru
6. Przechowywanie dokumentacji związanej z naborem.
7. Wyjątki od przeprowadzania naboru.
8. Nabory fakultatywne.
9. Zatrudnienie w samorządzie bez przeprowadzania naboru
10. Orzecznictwo sądowe.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha