zaproponuj szkolenia

Online: NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU art. 234 USTAWY PRAWO WODNE

17 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


PROGRAM:
1. Korzystanie z wód zwykłe i szczególne, kompetencje organów w tym organów gminy.
2. Obowiązki właściciela w zakresie utrzymania nieruchomości w zakresie stanu wód.
3. Dozwolone zmiany w zakresie stanu wody na gruncie,
4. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
5. Podniesienie poziomu działki poprzez nawiezienie ziemi – zmiana kierunku odpływu wody.
6. Ustalenie przyczyny i skutku naruszenia stanu wody na gruncie.
7. Prawidłowe postępowanie na podstawie ustawy Prawo wodne:
- wszczęcie postępowania, ustalenie kręgu stron,
- postępowanie dowodowe – zapewnienie udziału strony w postępowaniu,
- oględziny i dokumentowanie zmiany stanu wód w terenie,
- opinie biegłych – rodzaje, składniki związanie opinią, weryfikacja ustaleń biegłego,
- przesłuchania świadków i stron.
8. Sposoby zakończenia postępowania - nałożenie obowiązku, odmowa nałożenia obowiązku, umorzenie postępowania.
9. Decyzja nakazująca przywrócenie stanu wód, składniki, formułowanie obowiązków.
10. Postępowanie administracyjne a roszczenia cywilne o odszkodowanie lub o zaniechanie naruszeń nieruchomości sąsiedniej. Dopuszczalność drogi cywilnej.
11. Wykroczenia w sprawach naruszania obowiązków określonych w prawie wodnym - art. 477 i 478.
12. Omówienie orzecznictwa WSA i NSA w zakresie art. 234 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne oraz art. 29 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha