zaproponuj szkolenia

Online: Nowe warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika, licencji, zezwoleń na przewozy regularne i zaświadczeń

30 sierpień 2022 10:00-14:00

350 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy gminy, miasta, starostwa, urzędu marszałkowskiego.


PROGRAM:
1.    Warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika.
-    Nowe zasady wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
-    Zmiany wynikające ze zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
-    zmiana zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, pojazdy o dmc poniżej 3,5t
-    zmiana warunków związanych z wymogiem posiadania: siedziby, dobrej reputacji, zdolności finansowej, kompetencji zawodowych,  
-    nowe ograniczenie dla zarządzających operacjami transportowymi
-    zmiana kryteriów dotyczących właściwości organu do wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika
-    zmiany dotyczące KREPTD, średnia liczba kierowców, liczba osób zatrudnionych, ocena ryzyka
-    nowe dokumenty potwierdzające sytuację finansową
-    dyrektor wykonawczy w polskiej rzeczywistości
-    nowe czynności starosty dotyczących zezwolenia na zawód przewoźnika wydanego przez GITD
-    zasady weryfikacji zdolności finansowej wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/698
-    środki tymczasowe określone w rozporządzeniu (UE) 2020/698

2.    Licencje taxi, na samochód osobowy i pojazd samochodowy (7-9 osób)
-    zmiana licencji na taksówki (bez dostosowania do nowych wymagań)
-    dostosowanie do nowych wymagań licencji taxi
-    wydawanie nowych licencji na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym i pojazdem samochodowym (7-9 osób),
-    zmiana kryteriów dotyczących właściwości organu do wydawania licencji
-    stosowanie „starych” i „nowych” wzorów dokumentów
-    sukcesja licencji i zezwoleń
-    decyzje o przeniesieniu i potwierdzeniu zgody na wykorzystywanie uprawnień
-    zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym

3.    Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-    warunki wydawania zezwoleń w 2022 r., terminy ważności, przepisy przejściowe
-    porównanie warunków wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
-    zmiana umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego
-    ograniczenia dotyczące autobusów
-    odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu

4.    Zaświadczenia na potrzeby własne, zmienione warunki wydawania
5.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha