zaproponuj szkolenia

Online: Nowe wyzwania - awans zawodowy nauczycieli w świetle aktualnych przepisów prawa

27 listopad 2020 10:00-14:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń, w tym Menedżer Administracji, Ekspert Wspomagania, Ekspert 2018, Coach i inne.
- osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, wizytator, ekspert), zajmująca się na co dzień zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia;
- osoba doświadczona w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół/placówek, a także pracowników jst zajmujących się oświatą.


CEL SZKOLENIA:
Zapraszamy Państwa na szkolenie porządkujące wiedzę o przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz zasadach stosowania przepisów dotychczasowych. Podczas szkolenia omówione zostaną ścieżki awansu oraz wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, a także zadania dyrektora szkoły.


PROGRAM:
1.    Przepisy prawne awansu zawodowego, w tym zasady stosowania przepisów dotychczasowych.
2.    Ścieżka awansu – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego.
3.    Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
4.    Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
5.    Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha