zaproponuj szkolenia

Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

16 grudzień 2021 10:00-14:00

330 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
-    16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
-    Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
-    Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
-    Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów granicznych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego z uwzględnieniem wyroku TSUE oraz kontroli drogowych przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi.


ADRESACI:
zarządcy dróg, pracownicy jednostek samorządu oraz zarządów dróg zajmujący się wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego lub mający w swoich obowiązkach kontrole drogowe przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy miasta lub gminy i zarządy dróg).


PROGRAM:
1.    Zmiana ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów
-    termin stosowania nowych wymagań
-    warunki wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi
-    sposób wprowadzenia zakazu ruchu na drogach i ustanawianie stref zakazu ruchu pojazdów
-    przepisy przejściowe dla znaków kierunku i miejscowości oznaczających dopuszczalny nacisk     pojedynczej osi pojazdu, zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych
-    konsekwencje wyroku TSUE dla zarządcy drogi i jednostek samorządu

2.    Nowe zasady i warunki wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
-    zmienione zasady ruchu pojazdów nienormatywnych - nowe kategorie zezwoleń
-    stosowanie nowego rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
-    terminy dotyczące stosowania nowych wymagań
-    dopuszczalne parametry pojazdów w ruchu drogowym
-    stosowanie nowego rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

2.    Nowe warunki kontroli zakazów ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi
-    zmienione warunki kontroli nacisków osi pracownika zarządcy drogi
-    nowe uprawnienia do kontroli nacisków osi strażnika gminnego (miejskiego)
-    zasady i warunki kontroli zakazów przez pracowników zarządcy drogi i strażników gminnych
-    procedura ważenia pojazdów, wymagania dla wag i miejsc do ważenia, protokół kontroli
-    nakładanie kary za naruszenie zakazów    w trybie decyzji administracyjnej
-    zasady prowadzenia postępowania i sporządzania decyzji
-    warunki i okoliczności odstąpienia od nałożenia kary

3.    Konsekwencje nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczalnego nacisku osi pojazdów
-    przepisy przejściowe, terminy składania wniosków o wznowienie postępowań
-    wznowienia postępowań dotyczących zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
-    zwrot zapłaconych środków, kwota zwrotu, odsetki

4.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha