zaproponuj szkolenia

Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wprowadzanie przez zarządcę drogi niektórych zakazów ruchu pojazdów

07 listopad 2022 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
-    16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
-    Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
-    Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
-    Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów granicznych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI:
zarządcy dróg, pracownicy jednostek samorządu oraz zarządów dróg zajmujący się wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego lub mający w swoich obowiązkach kontrole drogowe przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy miasta lub gminy i zarządy dróg).


PROGRAM:
gorlice dps, duszowicz, 1.    Warunki wprowadzania zakazów za pomocą stawiania znaków B-18 i B-19
-    sposób wprowadzania wyjątków od stosowania znaków B-18 i B-19
-    różnica między zgodą na niestosowanie znaku B-18 a zezwoleniem na przejazd pojazdu nienormatywnego
-    warunki wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi
-    sposób wprowadzenia zakazu ruchu na drogach i ustanawianie stref zakazu ruchu pojazdów
-    przepisy przejściowe dla znaków kierunku i miejscowości oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu,
-    zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
-    zmiana ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów

2.    Warunki wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po zmianie przepisów
-    zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
-    zasady składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w postaci elektronicznej (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)
-    e-decyzja, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego w postaci elektronicznej
-    doręczanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w postaci elektronicznej, ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
-    stosowanie nowego rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
-    dopuszczalne parametry pojazdów w ruchu drogowym
-    stosowanie rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd     pojazdu nienormatywnego

3.    Zasady kontroli parametrów pojazdów przez pracownika zarządcy drogi
-    warunki kontroli pojazdów nienormatywnych
-    zasady i warunki kontroli zakazów ruchu wprowadzanych ze względu na nacisk osi pojazdu
-    procedura ważenia pojazdów, wymagania dla wag i miejsc do ważenia, protokół kontroli
-    nakładanie kary za naruszenie przepisów w trybie decyzji administracyjnej
-    zasady prowadzenia postępowania i sporządzania decyzji
-    warunki i okoliczności odstąpienia od nałożenia kary

5.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha