zaproponuj szkolenia

Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA

17 lipca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 ADRESACI:

 Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców   oraz osób zajmujących się problematyką kadrową oraz osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. 


  CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych w zakła-dzie, zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy, podniesienie kwalifi-kacji zawodowych oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji pracowniczej.


  PROGRAM:

1. Pracownica ciężarna w zakładzie – uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy.
a) Czas pracy pracownicy ciężarnej
b) Badania lekarskie
c) Przeniesienie do innej pracy
d) Ochrona stosunku pracy pracownicy ciężarnej -NOWE ZASADY
e) Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży

2. Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy NA NOWYCH ZASADACH
a) Osoby uprawnione
b) Terminy
c) Zasady korzystania z urlopów
d) Prawa i obowiązki stron/osób uprawnionych do urlopów
e) Wymagana dokumentacja

3. Dziecko wymagające opieki szpitalnej
4. Matka wymagająca opieki szpitalnej w trakcie urlopu macierzyńskiego
5. Dzielenie się urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim przez pracownicę/pracownika i ubezpieczonego ojca/matkę niebędących pracownikami.
6. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym NA NOWYCH ZASADACH
7. Łączenie pracy zawodowej z urlopem rodzicielskim i wychowawczym NA NOWYCH ZASADACH.
8. Rezygnacja z urlopu wychowawczego/ dopuszczenie pracownika do pracy
9. Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867
10. Urlopy ojcowskie PO ZMIANIE PRZEPISÓW.
11. Nowe zasady udzielania zwolnień z tytułu opieki na dziecko w wieku do lat 14.
12. Uprawnienia pracowników wychowujących dziecko w wieku do lat 4 i do lat 8
13. Elastyczna organizacja pracy
14. Przerwy na karmienie dziecka piersią
15. Ochrona stosunku pracy pracowników – rodziców – NOWE ZASADY
16. Zapisy w świadectwie pracy dotyczące uprawnień z tytułu rodzicielstwa (NOWE REGULACJE PRAWNE)

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzo-ry dokumentów i pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha