zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola - zadania organu prowadzącego.

27 marzec 2023 09:00-12:30

330 zł netto

Szanowni Państwo

Rok szkolny 2022/2023 to czas wdrożenia wielu istotnych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w tym w ocenie pracy dyrektora. Pracownik samorządowy dokonując takiej oceny ma obowiązek stosować nowy zakres kryteriów ustalonych w rozporządzeniu. Prawo jednak nie wskazuje wprost metody dokonania oceny wyrażonej w punktach.
Zapraszam na szkolenie, na którym pokażę, jak pracownicy samorządu powinni przygotować się do sprawnego przeprowadzenia oceny pracy dyrektora z uwzględnieniem nowych przepisów.

Liliana Zientecka

Data szkolenia:

 

27.03.2023

Godziny szkolenia:

9.00 – 12.30

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 12.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

23.03.2023

 Cena szkolenia: 330 zł netto / os.


Cel szkolenia:
1. Uporządkowanie wiedzy o nowych zasadach oceny pracy dyrektora.
2. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia oceny pracy dyrektora.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny pracy dyrektora.


Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Repetytorium z przepisów prawa o ocenie pracy dyrektora:
1) zadania i kompetencje kuratora oświaty,
2) zakres oceny pracy dyrektora dokonywany przez organ prowadzący;
3) kryteria oceniane wspólnie i kryteria oceniane odrębnie.

2. Analiza przepisów o stosowaniu punktacji w ocenie pracy dyrektora.

3. Jak ocenić stopień spełnienia przez dyrektora poszczególnych kryteriów?

4. Dokumentowanie procesu oceny pracy dyrektora w organie prowadzącym:
1) dokumentacja wszczęcia oceny pracy dyrektora przez organ prowadzący;
2) ustalenie stopnia spełniania kryteriów oceny – wzór działania;
3) wzór cząstkowej oceny pracy dyrektora wraz z uzasadnieniem;
4) tryb przekazania cząstkowej oceny dyrektora ocenianemu dyrektorowi i organowi nadzoru.

5. Udział organu prowadzącego w komisji rozpatrującej wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny pracy.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha