zaproponuj szkolenia

Online: Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz zasady awansu zawodowego nauczyciela i dyrektora w czasie pandemii

28 czerwiec 2021 09:30-13:30

275 zł netto

Data szkolenia:

28.06.2021 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 13.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 13.30 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

24.06.2021 r.

 Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 250 zł netto/os.


Cel szkolenia:

 


Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy.


Informacje o prowadzącym:

• Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,
• ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli,
• wieloletni dyrektor liceum ogólnokształcącego,
• nauczyciel,
• lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół,
• autor ponad 100 publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania szko-łą.
• promotor reformy programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szcze-gólnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”.
• certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „ TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Euro-pejskich.
• Kilkunastoletnie doświadczenia trenerskie jako wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządzania oraz szkoleniach dla dyrekto-rów i nauczycieli.
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1.Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

1.      Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela

2.      Dokumentacja oceny pracy nauczyciela 

3.      Tryb zasięgania wymaganych opinii 

4.      Terminy dokonywania oceny – tryb postępowania.

5.      Zasięganie opinii rady rodziców – skutki prawne

6.Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

2. Zasady awansu zawodowego dyrektora szkoły

1. Akty prawne w awansie zawodowym nauczycieli

2. Zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego na kolejne stopnie awansu zawodowego.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha