zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Odmowa dostępu do informacji publicznej. Omówienie zasad

10 czerwiec 2020 09:00-13:00

290 zł netto

• Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


Szkolenie prowadzi:
1. autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r.
2. prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
3. bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych)
4. od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
5. autor monografii habilitacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
6. autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
7. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 r.
8. autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
9. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
10. autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
11. członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008.
12. prowadzi stronę www.jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast
i powiatów).
13. Prowadzi stronę www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl
14. Kontakt z prowadzącym: jawnosc.pl@gmail.com lub za pośrednictwem facebooka @jawnoscpl czy Twittera @jawnoscpl


W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie regulacje związane z odmową dostępu do informacji publicznej:
• formy prawne działania (kiedy decyzja a kiedy zwykłe pismo)
• wymogi formalne decyzji (art. 5 ust. 2)
• istnienie regulacji szczególnych ograniczających prawo do informacji (art. 1 ust. 2)
• tajemnica przedsiębiorcy jako podstawa odmowy
• prawo do prywatności jako podstawa odmowy (art. 5 ust. 2)
• na czym polega zjawisko przetworzenia? (art. 3 ust. 1 pkt 1)


Szkolenie będzie trwało od 9.00 - 13.00.

• Każdy zapisany uczestnik szkolenia otrzyma wiadomość gdzie może pobrać całość materiałów, wraz z obszernym dostępem do analiz, opinii, i prezentacji.
• Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia, będzie mógł wysłać emailem zapytanie odnośnie konkretnej sprawy do prowadzącego szkolenie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha