zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Okresowe oceny kwalifikacyjne w jednostkach samorządowych

18 marzec 2022 09:00-13:00

290 zł netto

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

 Adresaci: szkolenie kierowane jest do

 • Pracodawców samorządowych,
 • sekretarzy miast, gmin i powiatów,
 • pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • osób zajmujących się problematyką kadrową,
 • osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 Cel szkolenia:

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji. Ustawa o pracownikach samorządowych w sposób istotny określa system dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe i efektywne dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez osoby pełniące funkcję kierownicze w jednostkach.
Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów.
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.


 Korzyści:

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami dokonywania oceny okresowej pracowników samorządowych;
 • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
 • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;

 Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


 Program szkolenia:

1. Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych
2. Katalog pracowników podlegających ocenie
3. Obowiązki bezpośredniego przełożonego w zakresie oceniania pracowników samorządowych.
4. Terminy przeprowadzania oceny
a. termin przeprowadzenia pierwszej oceny
b. termin przeprowadzenia kolejnej oceny
5. Stosowane kryteria oceny
a. obowiązkowe
b. uznaniowe
6. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej
7. Rozmowa oceniająca, w tym najczęściej popełniane błędy
8. Zawiadomienie o ocenie i tryb odwoławczy od dokonanej oceny
9. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
10. Wykorzystanie przeprowadzonych ocen w dalszej pracy:
a. korzyści dla pracodawcy
b. korzyści dla przełożonego pracownika
c. korzyści dla pracownika
11. Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem oceny – obowiązująca dokumentacja.
12. Zasady przeprowadzania oceny kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha