zaproponuj szkolenia

Online: OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W OŚWIACIE SAMORZĄDOWEJ 2024/2025 – CIĘCIE KOSZTÓW CZY ROZSĄDNE PLANOWANIE?

05 lipca 2024 10:00-15:00

410 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda

• Od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju.
• Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dy-rektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.


SZKOLENIE NA TEMAT OPTYMALIZACJI WYDATKÓW W OŚWIACIE SAMORZĄDOWEJ. NASZ WEWNĘTRZNY, SKUTECZNY AUDYT.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest subwencja i jak ją wpasować w potrzeby samorządowej oświaty, a może to potrzeby należy dostosować do jej rozmiarów?

2. Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli szukać zbędnych wydatków?

3. Jak zmienić poziom finansowania szkoły/przedszkola w trakcie roku szkolnego?

4. Ile kosztuje oddział, a ile godzina nauczycielska?

4a. Godziny ponadwymiarowe- kiedy nauczycieli nie otrzyma za nie wynagrodzenia?

5. Arkusze organizacyjne szkół/przedszkoli 2024/2025- dokument, który trzeba umieć planować i czytać. Tu zaczyna się optymalizacja szkolnych wydatków I TU JEST POCZĄTEK PLANOWANIA BU-DŻETÓW NA 2025 R.- na co zwracamy uwagę, by nie było drogo?

6. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogiczne. Czy na pewno właściwie je rozumiemy? Raczej nie, skoro nas tyle kosztują. Zmienimy to podejście Państwa.

7. Dotowanie podmiotów niesamorządowych- kiedy i jak zoptymalizować wielkość wydatków, co na to ma wpływ i w jakim czasie podjąć czynności?

8. Chrońmy finanse gminy/powiatu- przygotowanie do zmiany w sieci szkół i przedszkoli. Podamy argumentację, przekonującą nadzór pedagogiczny kwestionujący likwidacje i przekształcenia.

9. Czas dla Państwa- pytania!

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha