zaproponuj szkolenia

Online: Organizacja imprez na drogach publicznych

28 listopad 2022 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracownik miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między innymi za opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów, współpracę z właścicielami obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz właścicielami infrastruktury krytycznej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób.
Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


OPIS:
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad organizacji imprez organizowanych na drogach publicznych oraz przedstawienie obowiązków i odpowiedzialności wszystkich uczestników postępowania administracyjnego. Jego program został opracowany w oparciu o najczęstsze problemy i pytania, które pojawiają się w związku z organizacją imprez z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest zarówno do organizatorów imprez z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, jak również przedstawicieli instytucji publicznych, które uczestniczą w uzgadnianiu i wydawaniu zezwoleń na tego typu imprezy. Zapraszamy zatem przedstawicieli urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, marszałków województw, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej.


PROGRAM:
-    Jakie obowiązki spoczywają na organizatorze imprezy przeprowadzanej z wykorzystaniem dróg publicznych?
-    Jakie obowiązki w zakresie zabezpieczenia imprezy spoczywają na instytucjach publicznych?
-    Jakie organy są właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy i z jakimi instytucjami należy to uzgodnić?
-    Jakie informacje i dokumenty musi przygotować organizator, by uzyskać zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny?
-    Jak przebiega procedura administracyjna wydawania zezwoleń według zasady „krok po kroku”?
-    W jakich przypadkach organizator uzyska zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, a kiedy uzyska decyzję odmowną?
-    Jakie zastrzeżenia do organizacji imprez z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny zostały sformułowane przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli?
-    Jakie napotykamy problemy prawne i praktyczne, gdy chcemy zorganizować imprezę masową na drodze publicznej?
przypadkach organizator uzyska zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, a kiedy uzyska decyzję odmowną?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha