zaproponuj szkolenia

Online: Organizacja imprez, zgromadzeń, spektakli, kongresów w czasie znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19

22 czerwiec 2021 09:00-14:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Cel szkolenia oraz adresaci:
Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom zasad i reguł dotyczących organizacji imprez, zgromadzeń, wydarzeń, spektakli oraz innych form wynikających z wprowadzonych regulacji prawnych w czasie pandemii CoVid_19. Najnowsze regulacje prawne wprowadzone z końcem maja oraz z początkiem w czerwca 2021 r., zezwalają na organizowanie różnych form ww. przedsięwzięć jednakowoż zawierają bardzo liczne rygory, obostrzenia i obowiązki dotyczące zarówno zasad ich organizacji jak również samych uczestników imprez.
Szkolenie adresowane jest zarówno do przedstawicieli sektora prywatnego tj. przedsiębiorców organizujących imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym , sportowym i innym jak również do przedstawicieli sektora administracji publicznej tj. urzędników głównie gmin, jednostek gminnych (Gminne Ośrodki Kultury i Sportu), powiatów i jednostek powiatowych jak również województw samorządowych oraz przedstawicieli organów administracji rządowej.


PROGRAM:
1.    Prawne uwarunkowania i obostrzenia w zakresie realizacji imprez masowych i niemasowych w tym imprez sportowych , kulturalnych i rozrywkowych;
2.    Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia;
3.    Zasady pracy artystycznej i wykonawczej;
4.    Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń;
5.    Zasady organizacji widowni,
6.    Obowiązki uczestników imprezy (spektaklu, wydarzenia)
7.    Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia;
8.    Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia;
9.    Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych;
10.    Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha