zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwzględnieniem specjalnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19

25 listopad 2021 09:30-15:00

295 zł netto

Data szkolenia:

25.11.2021 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 12.00 – I moduł

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 15.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszenia:

23.11.2021 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 265 zł netto/os.

Regulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania wsparcia w ich zatrudnieniu w ramach PFRON nie należą do najłatwiejszych do interpretacji i stosowa-nia. Dodatkowo w dobie epidemii COVID-19 sytuacja prawna pogorszyła się.
Jak sobie radzić obecnie? Czy ustawodawca dostosował przepisy do zmienionej rzeczywistości?


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapozna Zapoznanie słuchaczy z zakresem norm prawnych regulujących zagadnienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Praktyczne wskazówki w zakresie uzyskiwania dofinansowania w ramach PFRON nie z specyfiką stosowania prawa pracy w placówkach oświatowych.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadrowych i płacowych oraz księgowości, menadżerowie działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne:
• PFRON – co to jest?,
• Co oprócz PFRON – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
• Podstawy prawne regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

2. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON:
• Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów,
• Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji,
• Obniżanie wpłat obowiązkowych na PFRON.

3. Pomoc publiczna dla pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnych:
• wysokości dofinansowania 2019 – 2010,
• obowiązki rejestracyjne,
• wymagania w zakresie aplikowania o dofinansowanie.

4. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych:
• stopnie niepełnosprawności,
• organy orzekające,
• orzeczenie o niepełnosprawności a RODO,
• umowa z pracownikiem niepełnosprawnym,
• czas pracy osoby niepełnosprawnej,
• dodatkowe uprawnienia w zakresie prawa pracy – praktyczne uwagi.

5. Dostosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:
• szczególne wymagania BHP w zakresie stanowisk pracy,
• decyzje w zakresie dostosowania stanowisk pracy.

6. COVID-19 a zatrudnianie niepełnosprawnych – NOWOŚĆ!
• ważność orzeczeń,
• nowe kwoty dofinansowań,
• skorzystanie z programów antykryzysowych a PFRON


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha