zaproponuj szkolenia

Online: Policz pieniądze w samorządowej oświacie i zdejmij zbędne wydatki. Jak to zrobić by było taniej i nie stracił uczeń?

10 listopad 2020 11:00-15:30

320 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
-    Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener RIO, edukator wspomagający szkoły, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowane wyłącznie dla pracowników samorządu gminnego oraz podległych mu jednostek oświatowych - szkoły podstawowe i przedszkola.


CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenia będziemy omawiać wszystkie aspekty prawne i organizacyjne, by usprawnić i zoptymalizować wydatki szkolno-przedszkolne.
Edukacja w samorządzie wymaga nakładów finansowych, ale niekoniecznie aż tak wysokich, jak nam się wydaje.
Wskażemy na rolę dyrektora szkoły/przedszkola- bez jego zdolności zarządczych i znajomości prawa samorząd będzie miał trudniej, ale można i trzeba zmienić podejście w tym zakresie, by kierownicy jednostek wspólnie ze swoim samorządem realizowali priorytety lokalnego szkolnictwa.
Pokażemy kompetencje samorządu - wbrew wszelkim opiniom w organizacji, administracji i finansowaniu szkół i przedszkoli najważniejszy jest burmistrz, a potem kurator i inne instytucje opiniodawcze. Co zatem ogranicza burmistrza w działaniu pomniejszającym szkolno-przedszkolne wydatki, a co daje pełną swobodę? Czym jest subwencja i na co powinna w zupełności wystarczyć? Jak przygotować aneksy do arkuszy organizacyjnych, by nie podnosić kosztów bieżących?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkole- organizujmy, ale rozsądnie i z umiarem, bo nie zawsze często znaczy skuteczniej. Można taniej - jak?


PROSIMY NA KURS PRZYGOTOWAĆ:
-    swój arkusz organizacyjny i aneks, o ile już jest.
-    metryczkę na 2020 r.
-    Można także mieć przy sobie przykładowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.


PROGRAM:
1.    Organizacja szkół i przedszkoli - subwencja nie wystarcza, co dalej?
2.    Arkusze organizacyjne i ich aneksy- krok po kroku wydobywanie drogich obszarów i usuwanie zbędnych wydatków.
3.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- planowanie i zarządzanie by za drogo nie było. Co wolno burmistrzowi w tym zakresie?
4.    Organizacja świetlicy- czy zawsze tyle godzin, ile planuje dyrektor? Gdzie postawić granicę i dać inne propozycje opieki?
5.    Godziny wysokiego ryzyka w planowaniu organizacji szkół/przedszkola- rodzaj szczególny i powód ich planowania. Trzeba umieć to ryzyko ominąć.
6.    Statut- od jego przeczytania zacznij organizować i finansować szkołę/przedszkole. Wskażemy obszary do zbadania.
7.    Zajęcia specjalistyczne- kształcenie specjalistyczne- organizacja i finansowanie. Kompetencje burmistrza/wójta.
8.    Kompetencje zarządcze dyrektora- w stosunku do planowania organizacji i finansów na działanie szkoły/przedszkola. Czego dyrektorowi bez zgody burmistrza nie wolno?
9.    Kompetencje zarządcze burmistrza/wójta- omówienie uprawnień w zakresie organizacji i finansowania szkół/przedszkoli.
10.    Uprawnienia nadzorcze burmistrza/wójtów- nadzór wewnętrzny. Co badamy w dokumentacji szkolno-przedszkolnej zanim zatwierdzimy plan finansowy i jego zmiany.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha