zaproponuj szkolenia

Online: Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych

04 grudzień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID 19 po 16 maja 2020 r.


 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:                 

 • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
 • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
 • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, w tym z zakresu pomocy społecznej

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz JST.

PROGRAM:

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:

 • wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
 • doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
 • ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu,
 • uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
 • ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
 • postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
 • konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy; Przewlekłość.

 

2. Decyzja i jej składniki w pomocy społecznej, świadczeniach alimentacyjnych i zasiłkach rodzinnych.

3. Pojęcie świadczenia nienależnie pobranego

 • w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • świadczenie alimentacyjne,
 • w ustawie o pomocy społecznej,

 

4. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej lub jej uchylenia w trybach szczególnych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zakaz orzekania wstecz.

5. Wznowienie postępowania – wszczęcie i przesłanki.

6. Postępowanie wyjaśniające – wyjaśnienia, dokumenty, zeznania świadków.

7. Ustalenie momentu powstania świadczenia nienależnie pobranego

 • Określenie wysokości świadczenia nienależnie pobranego,
 • Ustalenia czasu jego występowania,
 • Odsetki za zwłokę,
 • Stosowanie odroczenia, rozłożenia na raty umarzania lub odstąpienia od żądania zwrotu.

 

8. Decyzja w sprawie świadczenia nienależnie pobranego – składniki.

 • Zaliczanie świadczenia nienależnie pobranego na poczet należnych świadczeń.
 • Postępowanie w sprawie przymusowego ściągnięcia świadczenia nienależnie pobranego – postępowanie egzekucyjne.
 • Ulgi w zobowiązaniach: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności , odstąpienie od żądania zwrotu (w pomocy społecznej).
 • Świadczenie nienależnie wypłacone – z winy urzędu. Charakterystyka przypadku, tryb i możliwości dochodzenia zwrotu.
 • Świadczenie nienależne a koordynacja świadczeń.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha