zaproponuj szkolenia

Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – jak stosować w praktyce?

06 kwiecień 2023 10:00-13:00

295 zł netto

Data szkolenia:

6.04.2023 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

4.04.2023 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 275 zł netto/os.


Cel szkolenia:
• przedstawienie prawnych aspektów zawierania umów z pracobiorcami,
• wykazanie różnic pomiędzy umowami o pracę a umowami cywilnoprawnymi
• dostarczenie wiedzy w zakresie formułowania zapisów umownych,
• omówienie podstawowych zagadnień dotyczących umów cywilnoprawnych i zasad ich stosowania.

Szkolenie pozwoli nie tylko ugruntować wiedzę z zakresu stosowania umów cywilnoprawnych ale również wskaże na plusy i minusy ich stosowania.

Wiedza ze szkolenia pozwoli na zarówno ocenę legalności podjętych już działań jak i na podjęcie, w razie kontroli, skutecznej polemiki z Inspekcją Pracy.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Stosunek pracy:
• definicja,
• domniemanie istnienia stosunku pracy,
• sposoby nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę.

2. Umowa o pracę – podstawowy sposób nawiązania stosunku pracy:
• rodzaje umów o pracę,
• limit umów na czas określony,
• treść umowy o pracę – WZÓR
• forma umowy o pracę – pisemna, ustna czy elektroniczna?

3. Umowa o dzieło – czy można stosować?
• definicja dzieła;
• kiedy można zawierać umowę o dzieło w zakładzie pracy?
• Rejestracja umów o dzieło – NOWOŚĆ

4. Umowa zlecenia:
• definicja zlecenia;
• co musi się znaleźć w umowie? - PRAKTYKA
• jak uniknąć posądzenia o zastępowanie stosunku pracy umową zlecenia?

5. Inne aspekty zatrudniania na umowach cywilnoprawnych:
• szkolenie z zakresu BHP a zlecenie?
• badanie profilaktyczne czy oświadczenie zleceniobiorcy?
• ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy – czy jest wymagana?

6. Wpływ Polskiego Nowego Ładu na umowy cywilnoprawnej:
• zrównanie umów zlecenia i umów o pracę pod kątem ZUS;
• czy warto przejść na umowy o dzieło?
• negatywne aspekty zatrudniania „na czarno”


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha